Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04.05.2015 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r. oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

12.05.2015