Konsultacje w sprawie projektów uchwał dot. stawek, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

04.05.2015

W załączniku prezentujemy trzy projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;

3. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dokumenty do pobrania