Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2015 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzonej przez Miasto Zabrze i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

07.04.2015

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2015 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzonej przez Miasto Zabrze i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

Dokumenty do pobrania