Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2015 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Zabrze i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

07.04.2015

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2015 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Zabrze i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

Dokumenty do pobrania