Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.01.2015 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/602/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

03.02.2015

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.01.2015 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/602/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze.

Dokumenty do pobrania