Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.12.2014 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

17.12.2014

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.12.2014 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

Dokumenty do pobrania